Algemeen

WebCreated, gevestigd te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

WebCreated
E-mail: contact@webcreated.nl
Website: https://www.webcreated.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

WebCreated verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Je voor- en achternaam;
 • - Je adresgegevens;
 • - Je e-mailadres;
 • - Je IP-adres en bijbehorende apparaatgegevens;
 • - Gegevens over het gebruik van onze dienstverlening;
 • - Gegevens over jouw activiteiten/surfgedrag op onze website;
 • - Overige gegevens welke jij zelf aan ons vertrekt, bijvoorbeeld per e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij toestemming is gegeven door ouder(s) of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@webcreated.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WebCreated verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • - Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • - Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of je te informeren over wijzigingen omtrent onze dienstverlening;
 • - Voldoen aan wet en regelgeving, waaronder de fiscale bewaarplicht;
 • - Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WebCreated bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • - Gewone persoonsgegevens: 2 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • - Financiële en overige gegevens (zoals e-mail): 7 fiscale jaren nadat een transactie heeft plaatsgevonden (fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

WebCreated verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gebruikte cookies en/of vergelijkbare technieken

WebCreated gebruikt functionele-, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WebCreated gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, hieronder een overzicht:

 • - Cookie: Google Analytics;
 • - Naam: _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz;
 • - Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet;
 • - Bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@webcreated.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om je identiteitsbewijs te komen laten zien. Hierbij geven wij aan dat de pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar gemaakt moet worden, anders wordt het verzoek niet in behandeling genomen. WebCreated wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WebCreated neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot jouw gegevens wordt regelmatig gecontroleerd, enkel personen die toegang nodig hebben tot jouw gegevens hebben deze toegang. Deze toegang is beveiligd met complexe wachtwoorden, voorzien van een verlooptijd. WebCreated maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@webcreated.nl.